Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu và thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu. Xem thêm »