Điện lực Khánh Hòa (KHP) 2 năm liền bị lỗ trong quý I

Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa (mã KHP, sàn HoSE) vừa cho biết lợi nhuận sau thuế quý I/2020 âm 11,35 tỷ đồng. Xem thêm »