Doanh nghiệp sẽ được bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu

248 vị đại biểu Quốc hội đồng ý bỏ quy định yêu cầu phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Xem thêm »