Bộ Chính trị chuẩn y ông Phạm Đại Dương làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Ông Phạm Đại Dương, 46 tuổi, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020. Xem thêm »