DDCI Quảng Ninh 2020: Tiếp tục nâng chất lượng thực thi của chính quyền

Với việc triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI), Quảng Ninh đã tạo ra cuộc đua tích cực trong các cơ quan nhà nước. Xem thêm »