Phát động Chương trình đánh giá, công bố các doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2020

Ngày 26/5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phát động Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2020. Xem thêm »

Mức trung bình năng suất lao động năm có thể đạt hơn 7,5 tỷ đồng/người

Thông tin trên được đưa ra tại lễ phát động Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2020 vừa diễn ra sáng nay (26/5) tại Hà Nội, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát... Xem thêm »