Gạo Việt có xuất được 80.000 tấn vào EU?

Với hạn ngạch thuế quan xuất khẩu gạo mà EU cam kết dành cho Việt Nam trong EVFTA là 80.000 tấn, doanh nghiệp cần đáp ứng được tiêu chuẩn, chất lượng để vào thị trường khó tính bậc nhất này. Xem thêm »