Quảng Ngãi thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư hai dự án

Các dự án bao gồm kè chống sạt lở, kè bảo vệ bờ Bắc sông Vệ và Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi Xem thêm »