Warren Buffett nắm giữ số tiền mặt kỷ lục 137 tỷ USD

Warren Buffett đã chờ đợi rất nhiều năm để nhìn thấy giá cổ phiếu có thể trông hấp dẫn hơn, nhưng rõ ràng trong giai đoạn sụt giảm mạnh trong quý 1 vừa qua, ông đã không cho rằng đó là cơ hội. Xem thêm »