Rút trường hơp BN994 ra khỏi danh sách người bị nhiễm SARS-COV-2

Sau khi xét nghiệm lại, Bộ Y tế quyết định rút trường hợp BN994 ra khỏi danh sách những người bị nhiễm SARS-COV-2. Xem thêm »