AFC Vietnam Fund: “Không tham gia trò chơi chỉ số”

Theo AFC Vietnam Fund, quỹ này lựa chọn sẽ “không tham gia, không liên đới” tới trò chơi chỉ số. Thay vào đó “tập trung vào các khoản đầu tư đang bị định giá thấp, những doanh nghiệp sẽ tận dụng được tiềm năng tăng trưởng của kinh tế Việt... Xem thêm »