Nhà đầu tư bất động sản găm tiền, chờ cơ hội mua giá rẻ

Những nhà đầu tư bất động sản lớn nhất thế giới đang găm giữ tiền mặt, chuẩn bị cho cơ hội chỉ có một lần trong đời nhờ đại dịch tạo nên để săn mua tài sản. Xem thêm »