Nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới nói đã tới lúc mua cổ phiếu

BlackRock, quỹ đầu tư, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới nhận định, đã tới thời điểm nhà đầu tư dài hạn bán trái phiếu và mua vào các tài sản rủi ro cao hơn như chứng khoán, tài sản nợ tại các thị trường mới nổi. Xem thêm »