DDG: Tự tin với kế hoạch tăng trưởng doanh thu 20% năm 2020 bất chấp nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG) tiếp tục tự tin đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng trong năm 2020. Nếu hoàn thành kế hoạch này, DDG chính thức ghi nhận 5 năm tăng trưởng liên tiếp kể từ năm 2016. Xem thêm »