Giá Bitcoin hôm nay ngày 29/8: Giá Bitcoin đảo chiều đi lên, vượt qua mốc 11.500 USD/BTC

Sáng ngày (29/8), thị trường tiền ảo toàn cầu sắc màu chủ đạo là xanh. Có tới 80/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 27/8: Giảm tiếp 164 USD/BTC, giá Bitcoin tụt xuống gần mốc 11.300 USD

Sáng ngày (28/8), thị trường tiền ảo toàn cầu lại tiếp tục màu chủ đạo sắc đỏ. Chỉ có 14/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 26/8: Thị trường có dấu hiệu hồi phục, Bitcoin áp sát mốc 11.500 USD

Sáng ngày (27/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của hầu hết các đồng tiền trong top 100. Chỉ có 77/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 26/8: Thị trường “đỏ lửa”, Bitcoin rớt giá thê thảm hơn 400 USD giao dịch tại mức 11.385 USD/BTC

Sáng ngày (26/8), thị trường tiền ảo toàn cầu top 100 ngập trong sắc đỏ. Chỉ có 83/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 25/8: Tăng hơn 100 USD, Bitcoin hiện đang giao dịch tại mức 11.786 USD/BTC

Sáng ngày (25/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của hầu hết các đồng tiền trong top 100. Chỉ có 72/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 24/8: Giá Bitcoin đi ngang, giao dịch quanh mốc 11.600 USD

Sáng ngày (24/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự giảm giá của phần nhiều các đồng tiền trong top 100. Chỉ có 42/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 23/8: Sắc xanh bao phủ thị trường, giá Bitcoin giao dịch ở mức 11.678 USD

Sáng ngày (23/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của hầu hết các đồng tiền trong top 100. Chỉ có 82/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 21/8: Tăng 110 USD/BTC, giá Bitcoin hồi phục gần mốc 11.900 USD

Sáng ngày (21/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của hầu hết các đồng tiền trong top 100. Chỉ có 85/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 20/8: Giảm tiếp 272 USD/BTC, giá Bitcoin khó giữ mốc 11.000 USD

Sáng ngày (20/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự giảm giá của hầu hết các đồng tiền trong top 100. Chỉ có 9/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 11/8: Tăng hơn 100 USD/BTC, giá Bitcoin áp sát cột mốc 12.000 USD

Sáng ngày (11/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của phần lớn đồng tiền trong top 100. Có 74/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 10/8: Giảm nhẹ 61 USD, giá Bitcoin tiếp tục mắc kẹt ở mốc 11.700 USD/BTC

Sáng ngày (10/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của phần lớn đồng tiền trong top 100. Có 55/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 9/8: Thị trường ngập sắc xanh, giá Bitcoin giằng co trên mốc 11.700 USD/BTC

Sáng ngày (9/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của phần lớn đồng tiền trong top 100. Có 82/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 8/8: Quay đầu giảm 151 USD, giá Bitcoin giao dịch ở mức 11.611 USD/BTC

Sáng ngày (8/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự giảm giá của phần lớn đồng tiền trong top 100. Chỉ có 34/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 7/8: Nhích nhẹ 87 USD/BTC, đồng Bitcoin tiếp tục vượt mốc 11.700 USD

Sáng ngày (7/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của nhiều đồng trong top 100. Có 61/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 6/8: Tăng mạnh 451 USD, giá Bitcoin vượt mốc 11.600 USD

Sáng ngày (6/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của nhiều đồng trong top 100. Có 68/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 5/8: Bước vào giai đoạn điều chỉnh, Bitcoin tiếp tục giao dịch ở mức giá 11.224 USD/BTC

Sáng ngày (5/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của nhiều đồng trong top 100. Có 64/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 4/8: Giá Bitcoin tăng trở lại 120 USD/BTC

Sáng ngày (4/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của nhiều đồng trong top 100. Có 78/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 3/8: Sàn đỏ lửa, giá Bitcoin sụt giảm 614 USD/BTC

Sáng ngày (3/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự giảm giá mạnh của nhiều đồng trong top 100. Có 22/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 2/8: Tăng mạnh 425 USD, giá Bitcoin vượt mốc 11.700 USD/BTC

Sáng ngày (2/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 79/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 1/8: Tăng mạnh trở lại, giá Bitcoin tiến sát mốc 11.300 USD/BTC

Sáng ngày (1/8), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 56/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 31/7: Vẫn giữ ở mức trên 11.100 USD/BTC, giá Bitcoin có xu hướng đi ngang

Sáng ngày (31/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 61/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 30/7: Tăng 121 USD, Bitcoin vượt mốc 11.000 USD/BTC

Sáng ngày (30/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 41/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 29/7: Đồng Bitcoin quay đầu giảm nhẹ 12 USD/BTC

Sáng ngày (29/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 75/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 28/7: Bitcoin tiếp tục đà tăng mạnh, áp sát mốc 11.000 USD/BTC

Sáng ngày (28/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 43/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 27/7: Giá Bitcoin tăng mạnh 218 USD, tiến sát đến cột mốc 10.000 USD/BTC

Sáng ngày (27/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 36/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 26/7: Tăng hơn 129 USD/BTC, Bitcoin vượt mốc 9.600 USD

Sáng ngày (26/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 75/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 25/7: Kết thúc chuỗi tăng giá mạnh, Bitcoin giảm nhẹ 34 USD/BTC

Sáng ngày (25/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 27/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 24/7: Tiếp tục tăng giá mạnh, Bitcoin áp sát cột mốc 9.600 USD

Sáng ngày (24/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 51/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 23/7: Giá Bitcoin tiếp tục tăng mạnh 149 USD, nhảy vọt qua mốc 9.500 USD/BTC

Sáng ngày (23/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 76/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 22/7: Top 10 tiền ảo tăng điểm mạnh, Bitcoin có bước nhảy vọt tăng hơn 200 USD/BTC

Sáng ngày (22/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 73/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 21/7: Top 10 mất điểm mạnh, Bitcoin giảm 33 USD/BTC

Sáng ngày (21/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự giảm giá của các đồng. Có 33/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 20/7: Tiếp tục tăng 33 USD, đồng Bitcoin tiến sát đến mốc 9.200 USD/BTC

Sáng ngày (20/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 51/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 18/7: Có xu hướng đi ngang, giá Bitcoin nhích nhẹ gần 10 USD/BTC

Sáng ngày (18/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 60/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 17/7: Thị trường tiền ảo tiếp đà giảm, Bitcoin mất 53 USD/BTC

Sáng ngày (17/7), thị trường tiền ảo toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự giảm giá của các đồng. Chỉ có 28/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 16/7: Top 10 đồng loạt giảm điểm, Bitcoin mất 58 USD/BTC

Sáng ngày (16/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự giảm giá của các đồng. Có 45/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 15/7: Bitcoin tăng nhẹ 14 USD/BTC, top 10 xuất hiện tân binh mới

Sáng ngày (15/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng nhẹ của các đồng. Có 50/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 14/7: Thị trường tiền ảo giảm nhẹ, Bitcoin giảm 46 USD/BTC

Sáng ngày (14/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự giảm giá của các đồng. Chỉ có 33/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 13/7: Chấm dứt chuỗi mất giá, Bitcoin tăng nhẹ gần 50 USD/BTC

Sáng ngày (13/7), thị trường tiền ảo toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự tăng giá của các đồng. Có 40/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 12/7: Bitcoin giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Sáng ngày (12/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự tăng giá của hầu hết các đồng. Có đến 80/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 11/7: Bitcoin tiếp tục giảm 52 USD, giao dịch ở mức giá 9.248 USD/BTC

Sáng ngày (11/7), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự mất giá của hầu hết các đồng. Chỉ có 27/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 10/7: Bitcoin giảm 132 USD, quay trở về mốc 9.300 USD/BTC

Sáng ngày (10/7), thị trường tiền ảo toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự tăng giá của hầu hết các đồng. Có 38/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 9/7: Sắc xanh tràn ngập, Bitcoin tăng mạnh 167 USD/BTC

Sáng ngày (9/7), thị trường tiền ảo toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự tăng giá của hầu hết các đồng. Có tới 82/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 8/7: Bitcoin giảm nhẹ 34 USD, giao dịch ở mức giá 9.265 USD/BTC

Sáng ngày (8/7), thị trường tiền ảo toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự tăng giá của hầu hết các đồng. Có tới 59/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 3/7: Bitcoin gần vượt mốc 9.300 USD/BTC, trong top 10 có đồng tăng gần 30% giá bán

Sáng ngày (7/7), thị trường tiền ảo toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự tăng giá mạnh của hầu hết các đồng. Có tới 87/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 2/7: Tăng gần 100 USD, Bitcoin giao dịch ở mức giá 9.238 USD/BTC

Sáng ngày (2/7), thị trường tiền ảo toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự tăng nhẹ của hầu hết các đồng. Có tới 75/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 1/7: Nhiều đồng tiếp tục tăng nhẹ, Bitcoin điều chỉnh

Sáng ngày (1/7), thị trường tiền ảo toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự tăng nhẹ của hầu hết các đồng. Có tới 29/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin hôm nay ngày 3/7: Bitcoin giảm hơn 100 USD, giao dịch ở mức giá 9.133 USD/BTC

Sáng ngày (3/7), thị trường tiền ảo toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự giảm nhẹ của hầu hết các đồng. Chỉ có 38/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 30/6: Bitcoin tiếp tục tăng gần 50 USD/BTC, top 10 đồng loạt tăng điểm

Sáng ngày (30/6), thị trường tiền ảo toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự tăng nhẹ của hầu hết các đồng. Có tới 79/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 29/6: Hồi phục sau 5 phiên giảm liên tiếp

Sáng ngày (29/6), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự hồi phục nhẹ của hầu hết các đồng. Có tới 80/100 mã có sắc xanh trong ngày hôm nay. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 28/6: Giảm tiếp 138 USD/BTC, Bitcoin tiến sát đến cột mốc 9.000 USD/BTC

Sáng ngày (28/6), thị trường tiền ảo toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự mất giá của hầu hết các đồng. Chỉ có 17/100 mã là giữ được mức tăng giá. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 27/6: Bitcoin tiếp tục giảm giá phiên thứ 4 liên tiếp, hiện còn giao dịch ở mức 9.167 USD/BTC

Sáng ngày (27/6), thị trường tiền ảo toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự mất giá của hầu hết các đồng. Chỉ có 24/100 mã là giữ được mức tăng giá. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 26/6: Top 10 đồng tiền ảo tiếp tục đỏ lửa, Bitcoin giảm tiếp 66 USD/BTC

Sáng ngày (26/6), thị trường tiền ảo toàn cầu tiếp tục chứng kiến sự mất giá của hầu hết các đồng. Chỉ có 19/100 mã là giữ được mức tăng giá. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 25/6: Bitcoin giảm sâu 296 USD/BTC, thị trường tiền ảo rớt giá thê thảm

Sáng ngày (25/6), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự mất giá của hầu hết các đồng. Chỉ có 12/100 mã là giữ được mức tăng giá. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 24/6: Bitcoin giảm nhẹ 21 USD/BTC, giao dịch ở mức giá 9.625 USD/BTC

Sáng ngày (24/6), thị trường tiền ảo toàn cầu vẫn chứng kiến sự tăng nhẹ về giá của top 10 đồng tiền ảo đứng đầu. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 23/6: Sắc xanh tràn ngập bảng giá tiền điện tử, Bitcoin có bước nhảy vọt về giá

Sáng ngày (23/6), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự giảm nhẹ của top 10 đồng tiền ảo đứng đầu. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 22/6: Bitcoin giảm 37 USD/BTC, giao dịch ở mức giá 9.307 USD/BTC

Sáng ngày (22/6), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự giảm nhẹ của top 10 đồng tiền ảo đứng đầu. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 21/6: Thị trường hồi phục nhẹ, Bitcoin được giao dịch ở mức giá 9.344 USD/BTC

Sáng ngày (21/6), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự hồi phục nhẹ của thị trường. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 20/6: Sàn đỏ lửa, Bitcoin tiếp tục mất giá phiên thứ 3 liên tiếp

Sáng ngày (20/6), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự suy giảm của nhiều đồng tiền. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 19/6: Bicoin tiếp tục đà giảm điểm, top 10 chỉ có duy nhất một mã tăng giá

Sáng ngày (19/6), thị trường tiền ảo toàn cầu chứng kiến sự suy giảm của nhiều đồng tiền. Trong top 10 loại tiền ảo đứng đầu có tới 9/10 đồng tiền có sự mất giá. Đồng Bitcoin có sự giảm nhẹ 0,55% và đang ở mức hơn 9.403 USD/BTC. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 18/6: Bitcoin giao dịch ở mức giá 9.461 USD/BTC

Sáng nay (18/6), thị trường tiền ảo toàn cầu có sự tăng nhẹ của một vài đồng tiền. Trong top 10 loại tiền ảo đứng đầu có 7/10 đồng tiền có sự tăng giá. Đồng Bitcoin có sự giảm nhẹ 0,62% và đang ở mức hơn 9.461 USD/BTC. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 17/6: Bitcoin vượt mốc 9.500 USD/BTC

Sáng nay (17/6), thị trường tiền ảo toàn cầu có sự tăng nhẹ của một vài đồng tiền. Trong top 10 loại tiền ảo đứng đầu có 6/10 đồng tiền có sự tăng giá. Đồng Bitcoin tăng nhẹ 0,73% và đang ở mức hơn 9.518 USD/BTC. Xem thêm »

Giá Bitcoin ngày 16/6: Bitcoin trở lại đà tăng gần 100 USD/BTC

Sáng nay (16/6), thị trường tiền ảo toàn cầu có sự tăng nhẹ của một vài đồng tiền. Trong top 10 loại tiền ảo đứng đầu có 3/10 đồng tiền có sự tăng giá. Đồng Bitcoin tăng nhẹ 1,03% và đang ở mức hơn 9.478 USD/BTC. Xem thêm »