CTCP Địa ốc Sacom (SLD) dự kiến niêm yết trên HOSE năm 2020

CTCP Địa ốc Sacom (Mã chứng khoán: SLD) công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2020, dự kiến đại hội tổ chức ngày 26/06/2020. Xem thêm »