Doanh nghiệp đại chúng chạy nước rút thay “tướng”

Yêu cầu chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) không được kiêm nhiệm chức danh giám đốc (tổng giám đốc) của cùng một công ty đại chúng là bước tiến trong quy định về quản trị doanh nghiệp, nhưng đang có những quan ngại về vấn đề “bình mới, rượu... Xem thêm »