Quảng Ninh giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 37,1%

Sáng 9/7 - ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiều đại biểu đã chất vấn về việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Xem thêm »