Bình Định xin Chính phủ được xuất khẩu khối lượng titan tồn kho

Có gần nửa triệu tấn titan các loại đang bị tồn kho lâu năm tại Bình Định nên tỉnh này đã gửi văn bản “xin” Thủ tướng Chính phủ cho phép được tiếp tục xuất khẩu mặt hàng này. Xem thêm »