Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Bình Định ưu tiên nguồn lực để mở rộng không gian phát triển kinh tế

Làm việc với lãnh đạo tỉnh, Bộ trưởng cho rằng, Bình Định cần có bước đi khôn ngoan, ưu tiên những dự án có tác động lớn nhất với kinh tế - xã hội địa phương để làm trước. Xem thêm »