Chỉ 42,9% doanh nghiệp được tiếp cận thông tin về các hợp đồng mua sắm công qua các kênh công khai

Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019 vừa được VCCI công bố cho thấy môi trường kinh doanh năm 2019 đã có nhiều cải thiện theo hướng tích cực bình đẳng hơn, song chất lượng cũng như sự minh bạch trong việc cung... Xem thêm »