Fintech, cuộc so găng giữa các đối thủ mạnh

Nếu như hệ thống ngân hàng truyền thống, với mạng lưới khách hàng sẵn có và nguồn lực tài chính dồi dào là đối thủ mạnh thì các Bigtech mới thực sự là mối đe dọa lớn nhất đối với các Fintech. Xem thêm »