Big C miền Đông sẽ đóng cửa

“Big C miền Đông buộc phải đóng cửa trong vòng 20 ngày tới do chúng tôi không thể đạt được các yêu cầu về về giá thuê mới từ các bên cho thuê”, Central Retail Việt Nam thông báo. Xem thêm »