MobiFone cam kết đồng hành cùng Chính phủ số

Từ một đề án đầy tham vọng, việc thành lập Chính phủ số đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh cuộc cách mạng chuyển đổi số đang diễn ra. MobiFone là một trong những doanh nghiệp công nghệ cam kết hỗ trợ chính phủ mạnh mẽ... Xem thêm »