Bộ Công thương xin ý kiến 2 phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

Bộ Công thương cho biết trong thời gian qua, đã triển khai nghiên cứu đề xuất các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để lấy ý kiến rộng rãi. Xem thêm »