Manulife Việt Nam hợp tác với Cộng đồng bầu cùng hoạch định tài chính cho các gia đình trẻ

Manulife Việt Nam vừa chính thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Công ty TNHH Cộng đồng bầu nhằm bước đầu đề ra những giải pháp bảo hiểm, hoạch định tài chính cho các gia đình trẻ. Xem thêm »