BIDV dành 1.000 tỷ đồng giúp khách hàng cá nhân vượt qua hạn mặn

BIDV dành 1.000 tỷ đồng với lãi suất chỉ từ 7,3%/năm hỗ trợ khách hàng cá nhân vay vốn để ổn định sản xuất kinh doanh vượt qua hạn, mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Xem thêm »