Vay vốn ngân hàng mùa Covid-19, doanh nghiệp nói gì?

Doanh nghiệp khỏe thì ngân hàng khỏe, doanh nghiệp yếu thì ngân hàng cũng khó khăn. Ở đây có bài toán lợi ích cộng sinh giữa ngân hàng và doanh nghiệp. Xem thêm »