Thoái vốn Nhà nước tại Bidiphar (DBD) không thành công

Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định - Bidiphar (mã chứng khoán DBD - HOSE) vừa có thông báo về giao dịch thoái vốn bất thành tại DBD của Quỹ đầu tư phát triển Bình Định nắm giữ. Xem thêm »

Nhà nước rút vốn tại Bidiphar

Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Định sẽ bán cổ phần và rút vốn tại Công ty cổ phần Dược Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar, mã DBD, sàn HoSE). Xem thêm »