Tờ khai hải quan lô gạo 9.700 tấn của doanh nghiệp bỗng nhiên mất toàn bộ dữ liệu

“Tôi đề nghị Hải quan tính lượng xuất khẩu của doanh nghiệp này (Bidifood-PV) vào hạn ngạch 100.000 tấn ứng thêm của tháng 5/2020. Tôi chịu trách nhiệm cá nhân cho đề nghị này vì doanh nghiệp đã khai báo thành công trên hệ thống hải quan. Không để doanh... Xem thêm »