Tổng thống Trump: Không có nước nào lợi dụng Mỹ hơn Trung Quốc

Tổng thống Trump cho rằng, không quốc gia nào lợi dụng Mỹ hơn Trung Quốc và Washington sẵn sàng chấm dứt quan hệ nếu Bắc Kinh không cư xử phù hợp. Xem thêm »