Bibica (BBC) bão lãi quý II gấp gần 4 lần cùng kỳ nhờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Quý II/2020, CTCP Bibica (BBC – HOSE) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 49 tỷ đồng, tăng gần 380% so với quý II/2019, nhờ có 78 tỷ đồng lãi từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất Bibica Miền Bắc. Xem thêm »