Bia Việt Hà sẽ thoái vốn nhà nước trong 2020

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của CTCP Kinh doanh và đầu tư Việt Hà, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh đang rất thấp và kế hoạch thoái vốn nhà nước là hai vấn đề được cổ đông quan tâm. Xem thêm »