Cục Thuế Hà Nội ‘bêu tên’ hàng trăm doanh nghiệp nợ thuế

Trong danh sách công khai lần đầu có 144 đơn vị nợ 108,6 tỷ đồng thuế, phí, tiền thuê đất và tiền chậm nộp tính đến ngày 31/7/2020. Cụ thể,... Xem thêm »