Chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh

Ông Trần Văn Rón được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long. Xem thêm »