Miễn nhiệm Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: 448 đại biểu đồng ý, 3 người không tán thành

Ông Vương Đình Huệ được miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành Uỷ Hà Nội với tỷ lệ 448 vị đại biểu đồng ý, 3 vị không tán thành. Xem thêm »

Miễn nhiệm Phó thủ tướng Vương Đình Huệ: 451 đại biểu đồng ý, 3 đại biểu không tán thành

Ông Vương Đình Huệ được miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành Uỷ Hà Nội với tỷ lệ 451 vị đại biểu đồng ý, 3 vị không tán thành. Xem thêm »

Quốc hội bắt đầu làm công tác nhân sự

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, miễn nhiệm Phó thủ tướng Vương Đình Huệ. Xem thêm »

Bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Bà Nguyễn Thanh Hải, ủy viên T.Ư Đảng, ủy viên Đảng đoàn Quốc Hội đã được phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015- 2020. Xem thêm »