Bộ Chính trị điều động, phân công Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Đồng chí Lê Quang Tùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, vừa được điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020. Xem thêm »