Ông Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII (nhiệm kỳ 2020-2025), ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh uỷ (nhiệm kỳ 2015-2020), Chủ tịch... Xem thêm »