Quảng Trị có tân nữ Bí thư Tỉnh Đoàn 8X

Chị Trần Thị Thu sinh năm 1984, tốt nghiệp ngành Báo chí Trường Đại học Khoa học xã hội nhân văn. Xem thêm »