Ông Huỳnh Quốc Thái được bầu giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, sáng 29/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XII, tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã bế mạc. Xem thêm »