Ông Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Hà Nội

Ban tổ chức đại hội đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thông báo nội dung trên sáng 13/10. Ông Vương Đình Huệ, Bí... Xem thêm »