Ông Nguyễn Chiến Thắng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đông Hà

Đông Hà xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 5 dự án, đề án trọng điểm tập trung thực hiện nhằm xây dựng thành phố phát triển toàn diện. Xem thêm »