Bà Nguyễn Thị Thu Hà làm Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình. Xem thêm »