Bầu Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị: 59% đại biểu đồng ý

Ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị với 26 phiếu bầu đồng ý trong tổng số 44 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 59 %. Xem thêm »