Công bố quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế

Ngày 14/4, Đảng Ủy Bộ Y tế đã tổ chức Lễ Công bố quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Xem thêm »