Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà, Quảng Ninh bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy

Đại hội đại biểu huyện Đầm Hà là đại hội điểm cấp huyện của Quảng Ninh và cũng là đại hội đầu tiên tiến hành bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy. Xem thêm »