Bàn cơ chế đặc thù, lãnh đạo Đà Nẵng giãi bày tâm nguyện

"Tâm nguyện của những người chuẩn bị nghỉ nhiệm kỳ này là chuẩn bị thật tốt quy hoạch chung theo nghị quyết 43 của Bộ Chính trị như là một sản phẩm để lại cho nhiệm kỳ sau", Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu khi... Xem thêm »