Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trong bối cảnh tiềm năng phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình còn nhiều, BHXH Việt Nam vừa mới ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong toàn Ngành. Xem thêm »

Hai ngày, gần 90.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình

Sau 2 ngày Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam đã có gần 90.000 người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Xem thêm »