Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trong bối cảnh tiềm năng phát triển bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình còn nhiều, BHXH Việt Nam vừa mới ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT trong toàn Ngành. Xem thêm »

Hai ngày, gần 90.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình

Sau 2 ngày Lễ ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam đã có gần 90.000 người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Xem thêm »

Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhanh, nhưng vẫn còn nhiều dư địa

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện có vai trò lớn trong việc giúp người tham gia có thể đảm bảo cuộc sống cho mình khi không thể tiếp tục làm việc. Xem thêm »

Vận động được 24.704 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong 1 ngày

Sau sự kiện "Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện", cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc đã vận động được hàng chục nghìn người tham gia bảo... Xem thêm »

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân“

Ngày 23/5/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” đồng bộ từ Trung... Xem thêm »