Vừa hạ nhiệt với Ấn Độ, Trung Quốc tuyên bố vùng tranh chấp với Bhutan

Rút quân tại khu vực biên giới tranh chấp với Ấn Độ, Trung Quốc mở thêm "trận địa" mới bằng tuyên bố tranh chấp một khu bảo tồn động vật hoang dã tại Bhutan. Xem thêm »